کلیدواژه‌ها = ‏اجاره نشینی
تعداد مقالات: 1
1. صاحب خانه شدن در ایران: تحلیلی بر رابطه ویژگی های سرپرست خانوار و مالکیت مسکن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-95

عباس عسکری ندوشن؛ حمیدرضا حاجی هاشمی