کلیدواژه‌ها = ساختار سنی
تعداد مقالات: 3
1. اهمیت نسبی تغییرات ساختار سنی در تغییرات میزان بیکاری

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-288

10.22034/jpai.2021.139534.1166

فاطمه ترابی؛ مرجان رشوند


3. مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان