کلیدواژه‌ها = خانواده کارآمد و بهنجار
تعداد مقالات: 1
1. ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-244

نجمه بخشی زنجیرانی؛ ملیحه علی مندگاری