کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سالمندان ساکن منازل و آسایشگاه‌های شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22034/jpai.2020.243917

زینب کاوه فیروز؛ فاطمه جواهری؛ محمدرضا نبی زاده


2. تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمد رسول سلطانی