کلیدواژه‌ها = حوادث غیرعمدی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی


2. تحولات الگوی مرگ‌ومیر در ایران با تاکید بر جمعیت سنین نیروی-کار در دهه اخیر

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 190-210

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی؛ سعیده شهبازین