نویسنده = یعقوب فروتن
تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 265-291

10.22034/jpai.2020.243926

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


الگوها و تعیین‌کننده‌های ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا، استان مازندران

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 171-197

یعقوب فروتن؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ عباس عسکری ندوشن؛ ربابه اشکاران