نویسنده = علی بقایی سرابی
کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 30، مهر 1399، صفحه 135-165

10.22034/jpai.2021.524970.1177

معصومه بیات؛ منصور شریفی؛ علی پژهان؛ علی بقایی سرابی؛ فریبا شایگان


ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی