نویسنده = رضا کیهانی حکمت
تعداد مقالات: 1
1. مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان