نویسنده = فاطمه مدیری
تعداد مقالات: 2
1. ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


2. بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد