نویسنده = زهرا سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393)

دوره 14، شماره 28، آذر 1398، صفحه 171-204

10.22034/jpai.2019.239442

زهرا سلطانی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ علی باقری؛ مجید کوششی


2. بررسی چند متغیره تغییرات دوره‌ای باروری دهه‌های 1370 و 1380 در ایران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 171-205

زهرا سلطانی؛ حسن عینی زیناب؛ محمد اسلامی؛ محمداسماعیل مطلق