نویسنده = فاطمه ترابی
تعداد مقالات: 5
4. تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی


5. تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی