نویسنده = مهدی رضائی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر


2. مدرنیزاسیون، خانواده و تجربه گذار جمعیت شناختی در کردستان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-167

مهدی رضائی؛ لطیف پرتوی؛ احمد محمدپور