نویسنده = علی رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


2. بررسی تحولات امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از جداول خالص زناشویی: دوره 1385 تا 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-119

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ علی رحیمی