نویسنده = صفیه عبادی
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت ها و ترجیحات نسلی در فرزندآوری (نظرها و نگرش ها) : مطالعه موردی شهر ساری

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-78

محسن ابراهیم پور؛ صفیه عبادی